ชื่อ - นามสกุล :นายนัทต์ธิพัฒน์ ภารสมบูรณ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารงาน
ที่อยู่ :
Telephone :0819558221
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารงาน